implant dentar fast and fixed

Login

Cursuri de balneofizioterapie | Kinetoterapie | Masaj terapeutic

Cursuri gratuite

Sfatul terapeutului

Susținem

vegani romania

Implant dentar pret
Cursul de consilier transpersonal | Workshop demonstrativ | Conferinta Europeana de Psihologie Transpersonala - 2016, Bucuresti

Cursul de consilier transpersonal | Workshop demonstrativ | Conferinta Europeana de Psihologie Transpersonala – 2016, Bucuresti

Asociaţia Centrul de Comunicare si Dezvoltare Umană Phoenix

 vă invită să participaţi la:

Workshop demostrativ pentru cursul de consilier transpersonal:

Bucureşti, 6-7 februarie 2016, 60 euro/persoană

Acest workshop este unul de deschidere, la care poate participa orice persoană interesată, iar pentru persoanele înscrise sau care doresc înscrierea, orele parcurse sunt recunoscute la: formare bianuală în consiliere transpersonală,  având la bază metodologia biotransenergetică (Institutul Integral Transpersonal ITI – Şcoala de Formare în Psihoterapie Transpersonală din Italia).

Coordonator workshop: 

Directorul formării în consiliere transpersonală prin metodologia biotransenergeticii, Pier Luigi Lattuada:

 • medic, specialist în psihologie clinică, psihoterapeut;
 • fomat în medicina tradițională chineză, homeoterapie, iridologie, terapie psihocorporală;
 • director al Şcolii de Formare în Psihoterapie Transpersonală;
 • director al trainingului în consiliere transpersonală;
 • membru al conducerii FAIP (Federația Asociațiilor Italiene de Psihoterapie);
 • membru al Consiliului EUROTAS – Asociaţia Europeană Transpersonală;
 • membru al Academiei de Istorie a Artelor Sanitare, Italia.

Invitat special:

Lyudmila Scortescu: Preşedintele Asociatiei de Dezvoltare Transpersonală şi al Institute of Transpersonal Development and Psychotherapy Chişinău, Republica Moldova, psihoterapeut format în psihoterapie transpersonală la Moscova, cu formare în respirație holotropică, membru în Asociația Europeană Transpersonală (EUROTAS), manager al programului pentru terapia orientată spre proces.

Workshopul are ca scop:

 • prezentarea consilierii transpersonale având la bază metodologia biotransenergetica – BTE, rezultată din modelul dat de mişcarea transpersonală, care pentru mai multe decenii se dezvoltă în diferite domenii ale cunoașterii, în special în psihologie și pedagogie, medicină și etnopsihiatrie, antropologie și arte, devenind o nouă mișcare de gândire.

La finalul workshopului se acorda:

 • diploma de participare pentru toţi participanţii;
 • diploma speciala de participare, pentru persoanele care sunt deja înscrise la formarea de 2 ani, orele fiind recunoscute în cadrul programei de desfăşurare.

Viziunea metodologiei biotransenergetică-BTE:

Este o viziune asupra lumii intregi, “originale”, în conformitate cu cea minerală, vegetală, animală și umană, lumea subtilă a spiritului, cu Divinitatea care există în ele și fiecare pentru celălalt. Viziunea este integrală, pentru stabilirea unei noi științe și o nouă epistemologie bazată pe stăpânirea experienței interioare, prin participare și schimb. De asemenea, are în vedere lucrul cu cele mai bune calităţi umane, cum ar fi: iubirea, compasiunea, conștientizarea, responsabilitatea, încrederea, acceptarea. Această abordare globală nu înseamnă a face un pic din tot ceea ce mulţi cred și un set de tehnici integrate, ci mai degrabă de a avea o perspectivă cuprinzătoare. Un aspect exprimat este prin modul de a face, de a recunoaște și de a învăța să realizeze potențialul creativ, de spargere a evoluției pe care fiecare eveniment, criză, simptom, problemă sau suferință o conține în sine.

Biotransenergetica este o disciplină psihospirituală concepută la începutul anilor ’80, datorită unei poveşti de iubire dintre Pier Luigi Lattuada, psihoterapeut medical și Marlene Silveira, psiholog, psihoterapeut. De atunci, au trecut mai mult de 30.000 de ore de lucru în clinică, la Centrul Om Milano, unde Pier Luigi Lattuada a perfecţionat modelul teoretic și sistemul de operare, creând o metodologie bazată pe filosofia perenă a tradițiilor spirituale antice și susținută de cele mai recente descoperiri ale noii ştiinţe, de cercetare privind stările de conștiință, viziunea integrală a Gnozei și Transpersonală.

Conținutul prin care biotransenergetica acționează este fenomenologia stărilor de conștiință din interior prin experiențe participative. Conceptul de “conștiință din interior prin experiențe participative” defineşte un set de experiențe personale cum ar fi: sentimente, stari de spirit, emoţii, dorințe, nevoi, gânduri, amintiri, imagini, intuiții, experiențe transpersonale ca percepții extra- senzoriale, experiențe spirituale, mistice, viziuni arhetipale, vise mitologice, revelații, înțelegeri, deschiderei ale inimii, stări non – ordinare ale conștiinței, experienţe aproape de moarte, etc.

Consilierea transpersonală biotransenergetică este mai presus de toate o călătorie care însoțește individul cu el însuşi, oferind oportunități și instrumente pentru a se schimba și a gestiona transformarea.

Vă aşteptăm să participaţi la ceea ce este nou şi la propria voastră transformare!

Curs de consilier transpersonal:

Este o formare de 2 ani în consiliere transpersonală prin metodologia biotransenergeticii susţinută de Institutul Integral Transpersonal ITI – Şcoala de Formare în Psihoterapia Transpersonală, Italia, Milano.

Formarea este acreditată de FAIP (Federaţia Asociaţiilor de Psihoterapie din Italia) şi de EUROTAS (Asociaţia Europeană Transpersonală), cu recunoaştere europeană.

Recunoaşterea se face prin:

 • Institutul Integral Transpersonal ITI – Şcoala de formare în Psihoterapie Transpersonală din Italia;
 • Asociaţia de Dezvoltare Transpersonală;
 • Institute of Transpersonal Development and Psychotherapy , Chişinău, Republica Moldova;
 • Asociaţia Centrul de Comunicare şi Dezvoltare Umană-Phoenix, România.

Formarea în consiliere transpersonală este adresată tuturor persoanelor cu studii superioare finalizate, celor care funcţionează în relaţiile de vindecare şi de îngrijire chiar dacă nu sunt medici sau psihologi, celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul terapiilor alternative, complementare, integrate, consilierilor pentru dezvoltare personală, celor care doresc să experimenteze și aprofundeze abordarea transpersonală, în particular Metodologia Biotransenergetică-BTE.

Formarea în consiliere transpersonală oferă cadrul, mijloacele viziunii transpersonale de a învăţa să citim evenimentele. Consilierea transpersonală biotransenergetică este mai presus de toate o călătorie care însoțește individul cu el însuşi, oferind oportunități și instrumente pentru a se schimba și a gestiona schimbarea. Astfel, pentru consilierul transpersonal biotransenergetic, o depresie înseamnă o separare de dimensiunea sacră a existenței și o anxietate, anxietatea față de viață este interpretată de acesta ca o trăire ce vine din apariția unui arhetip care cere să fie recunoscut și onorat.

Consilierul specializat în orientarea transpersonală şi în biotransenergetică dobândeşte abilități pentru a ajuta clientul sau elevul, folosind un model teoretic și un set de practici derivate din discipline spirituale transpersonale, cum ar fi: meditația, cântecele, dansurile, exerciţiile de respiraţie, exerciţiile psihofizice și ceremoniile rituale, vizualizările, etc. Acest proces de formare, de lungă durată, permite o explorare inițială a lumii proprii interioare presărată cu sentimente, emoții, percepții fără sens aparent dar care duc la analiza și eliberarea treptată a istoriei personale, pentru a trece prin experiențe de transformare radicală și de acces la dimensiunea transpersonală, acel loc al calităților spirituale și numit “adevărata natură”.

Înscrierea şi înregistrarea:

Se fac după parcurgerea unui interviu de selecție susţinut cu preşedintele Asociaţiei CCDU Phoenix, asociaţia organizatoare şi parteneră în programul Şcolii de Formare IT din Italia şi prezentarea unui CV.

!!! Înscrierile au început, numărul de locuri este limitat şi ocuparea acestora se face după admiterea la interviu.

Costul programului de formare/an:

1850 € (suma totală se poate plăti în 4 tranşe până la finele anului de formare).

Programa de formare:

200 ore/an împărţite în:

 • O (1) sesiune de deschidere de 2 zile: sâmbăta şi duminică, 6-7 februarie 2016.
 • Trei (3) sesiuni a câte 5 zile* alcătuite din: seminarii teoretice și practice, seminarii de aplicații tehnice, exerciții practice, sesiuni individuale care vor însuma 150 de ore.

*Sesiunile de 5 zile sunt structurate în perioada miercuri-duminică. Acestea sunt susţinute de formatorii Şcolii de Formare în Psihoterapie Transpersonală, Institutul Integral Transpersonal ITI, din ITALIA, Milano.

 • Doua (2) sesiuni a câte 3 zile de: seminarii practice prin ore de dezvoltare personală şi transpersonală, exerciţii practice care vor însuma 50 de ore.

Anul I

1. Consilierea transpersonală. Consilierea transpersonală prin metoda biotransenergetică

https://www.youtube.com/user/biotransenergetica

2. Disciplinele psihocorporale şi psihospirituale

3. Bazele epistemologice ale abordărilor umanistice și transpersonale

 • Principii și metode ale psihologiei umaniste și transpersonale
 • Direcţii esenţiale în aceste domenii
 • Teoria nevoilor/necesităţilor
 • Potențialul de dezvoltare
 • Dimensiunea transpersonală

4.  Principiile psihobiologiei și anatomo-psihofiziologiei

 • Sistemele vii
 • Viziunea sistemică
 • Axa hipotalamo-hipofizară
 • Hormonii, emoțiile și creierul
 • Mintea și comportamentele
 • Psihoneuroimmunologia și psihobiologia în procesele de vindecare
 • Neurofiziologia transei

5. Principiile olosomaticii

 • Înțelegerea semnificaţiilor disconfortului fizic pentru a facilita transformarea
 • Fiecare tulburare poate fi înțeleasă în sensul semnificaţie şi mesajului pe care îl poartă în sine și care poate ajuta individul pentru a se vindeca; puterile de autovindecare sunt în noi și le putem încuraja să acționeze
 • Organismul ca sistem: corp, corp energetic, emoții, minte, și suflet

6. Elemente de diagnosticare energetică

 • Modele energetice de diagnosticare tradițională
 • Meridiane, chakre, aură, iris
 • Citirea corpului
 • Practicile atingerii ca metodă de diagnosticare integrată, ca parte a artei dăruirii de sine

7. Metodologia biotransenergetică 1 – BTE 1

https://www.youtube.com/user/biotransenergetica

 • Principiile biotransenergeticii 1.
 • Noi perspective în abordările umaniste și transpersonale: direcţiile esenţiale, rădăcini istorice , modele interpretative și de intervenție.
 • Căile de conștientizare în BTE.
 • Psihograma integrală: punctul, steaua, săgețile, vehiculele macrocosmice, conținuturile macrocosmice, vehiculele microcosmice, conținuturile microcosmice, constelații arhetipale.

Anul II

1. Metodologia Biotransenergetică-BTE 2

https://www.youtube.com/user/biotransenergetica

 • Modelul integral: cele 7 dualisme; matricile și pozițiile; psihotranse II
 • Direcţii de bază ale biotransenergeticii
 • Epigenetica şi vindecarea interioară. Orientări în abordarea verbală din BTE

2. Paradigma holistică a viziunii integral transpersonale

3. Tehnologii ale sacrului

 • Tradiţiile originale, ca de exemplu cele din cultura cultura sincretică afrobraziliană.
 • Cultura transei
 • Mitul şi ritul

4. Izomorfismul stării generale de rău/boală: citirea și intervenția pe cele 5 nivele

5. Etnopsihologie

 • De la grupul tribal ca reuniune de grup, la ritualurile de inițiere ca grup terapeutic şi către o nouă eră acţiunii.
 • Suferința mentală și transformarea, printre domeniile istoriei și culturii.

6. Teatrul ca terapie transpersonal integrală

7. Alegerea, analizarea și discutarea lucrării finale

Contact, înscrieri, detalii:

Psiholog Comăneanu Maria

E-mail: comaneanu_maria@yahoo.com

Asistent manager: 0734.218.855 si 0765.507.529

Sau pe site: www.asociatia-phoenix.ro şi www.epsiho.ro

http://www.asociatia-phoenix.ro/index.php/formare-in-consiliere-transpers

Cu această ocazie,

Asociaţia Centrul de Comunicare si Dezvoltare Umană Phoenix

vă invită să participaţi la un eveniment unic pentru România:

A XVI-a Conferinta EUROTAS

Conferinţa Europeană de Psihologie Transpersonală:

“Dragostea, eternul miracol”

Staţiunea Venus, România

21-25 septembrie 2016

Membri şi invitaţi:

Lyudmila Scortescu  - Membru al Comitetului Ştiinţific al EUROTAS, președintele moldovean al Asociației de Psihoterapie Transpersonală, psihoterapeut format în  respiraţie holotropică, coordonatorul de programe de formare pentru psihologie transpersonală și terapie orientată pe proces.

Steven Schmitz  - Profesor la Sofia University (USA) şi la Institutul Integral Transpersonal-ITI (Italia), predă samanism și psihologie transpersonală, secretarul Consiliului EUROTAS și copreședinte al Asociației de Psihologie Transpersonala.

Jure Biechonski  - Şcoala de Psihoterapie prin Hipnoză Analitică şi Cognitiva, Hipnoterapie și Psihoterapie, Şcoala Transpersonală de Hipnoterapie-Psihologie si fondator și creator al metodei Transpersonal Hypno-Analysis.

Vladimir Maykov  - Vicepreşedinte pentru Rusia şi CSI, Catedra de Psihologie Transpersonală la Institutul de Psihanaliza din Moscova. El este Membru Fondator si Presedinte al Asociaţiei Ruse de Psihologie Transpersonală și Psihoterapie.

Mai multe detalii pe www.eurotas2016.com

Lasa un comentariu

Loading

Cauta un terapeut sau adreseaza o intrebare

19362 raspunsuri primite pentru 4122 intrebari
Vezi toate intrebarile