1. Termeni generali

Prezentul document, continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului www.terapeuti.ro, denumiti in continuare “termeni si conditii”, stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate accesa site-ul www.terapeuti.ro ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia.

In intelesul termenilor si conditiilor: site inseamna site-ul www.terapeuti.ro, administrator inseamna PFA Gadea Olga Tamara, CIF 34161885, serviciu inseamna orice serviciu oferit pe site si/sau orice modul sau componenta a acestuia, utilizator inseamna orice persoana care acceseaza site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod ori utilizeaza efectiv serviciile site-ului.

Neacceptarea acestor termeni si conditii ori a oricarei prevederi mentionate aici atrage obligatia utilizatorului de a renunta la accesarea site-ului. Accesarea in continuare a site-ului si/sau utilizarea serviciilor lui constituie o acceptare in intregime si neconditionata a termenilor si conditiilor.

Prin inregistrare, utilizatorul acceptă in intregime si neconditionat prevederile acestor termeni si conditii si intelege sa utilizeze serviciile in stricta conformitate cu acestea. 

2. Drepturile asupra continutului site-ului

Continutul si elementele de grafice ale site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la acesta, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre utilizatori (prin vizualizare directa pe site, newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) apartin administratorului si reprezinta continutul site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin administratorului acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de utilizatori și postate pe site.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele si materialele postate pe site au doar un caracter informativ si orientativ, si ca sdministratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Raspunsurile primite ca urmare a completarii formularelor de consultatie online nu au valoarea unei consultatii reale, iar administratorul nu poate fi raspunzator pentru acest raspuns informal, acesta avand un scop pur informativ si nicidecum neconstituind un tratament medical adecvat.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale. Administratorul isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa terapeuti[at]terapeuti.ro.

Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise si inteleg ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea administratorului.

Utilizatorii care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre site sunt de acord sa cedeze exclusiv, pe termen nelimitat si pe toate teritoriile, in momentul trimiterii acestora catre administrator, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare si/sau retransmitere a continutului cu care contribuie sau posteaza pe site. Administratorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat sau incarcat pe site sau in oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fara a se limita la, formularele de consultatie online) de catre orice persoană, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.

Oricare persoane care expediaza in orice mod informatii, comentarii, opinii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod pe ceilalţi utilizatori prin informaţiile, comentariile şi materiaele expediate şi acceptă şi înţeleg că ei sunt singurii care pot fi traşi la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informaţiilor, comentarilor, opiinilor şi materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecinţele juridice în legătură cu utilizarea lor.

Este strict interzisa postarea oricarui continut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fara a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca orice alte drepturi si libertati ale omului potrivit legislatiei in vigoare.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile termenilor si conditiilor, administratorul site-ului va putea opta in mod discretionar pentru nepublicarea oricaruri continut expediat de utilizator ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea continut, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.

Utilizatorii inteleg si accepta ca site-ul le ofera doar o platforma de informare si comunicare si ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date si informatii postate, indiferent de forma si partea in care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fara a se limita la acestea) si pentru orice efecte juridice si/sau comerciale derivand din acestea.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, administratorul va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Va informam ca datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului sunt prelucrate in scopul oferirii in condiţii optime a serviciului. Prin inscrierea pe site/completarea formularului de consiliere sau orice alta modalitate de preluare a unor astfel de date personale, utilizatorul declara ca este de acord ca toate datele personale sa fie incluse in baza de date a administratorului si isi da acordul ca toate datele personale sa fie stocate si utilizate pentru:

  • activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing) la adresele de e-mail comunicate;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare etc.);
  • participarea la concursuri, promotii;
  • statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi.

Totodata, utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea acestora.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o expedieze prin e-mail la adresa terapeuti[a]terapeuti.ro.

Va rugam sa citi cu atentie Politica de Confidentialitate.

4. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe site, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de administrator utile pentru site, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre administrator. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre administrator. In momentul in care utilizatorii acceseaza aceste site-uri, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii proprii.

5. Limitarea raspunderii

Administratorul nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al site-ului sau pentru intreg continutul oferit de catre utilizatori. Administratorul va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea continutului site-ului sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca functionarea site-ului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite sunt oferite potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. Administratorul nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din conţinutul site-ului..

Utilizatorii inteleg si accepta ca administratorul este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea site-ului.

In mod expres, utilizatorii inteleg si accepta ca administratorul este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand, dar fara a se limita la: pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea continutului site-ului, in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca administratorul este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

In cazurile de forta majora, administratorul site-ului si/sau operatorii, directorii, angajatii, subunitatile, sediile secundare si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al administratorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe administratorul impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorului in legatura cu utilizarea necorespunzatoare a serviciului/site-ului sau orice alt aspect in legatura cu serviciul/site-ul.

6. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor si ale administratorului, prevazute de termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, pe cale amiabila, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.

7. Modificarea termenilor si conditiilor

Administratorul are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile termenilor si Conditiilor, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre utilizatori, prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a serviciilor, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia utilizatorului de a inceta de indata accesarea site-ului si/sau utilizarea in orice mod a serviciilor acestuia.